หัวข้อ: “โดดเดี่ยว”
ความโดดเดี่ยวมี 2 ประเภท
ความโดดเดี่ยวด้วยเงื่อนไขจากคนนอกและความโดดเดี่ยวด้วยแรงผลักดันจากตัวเอง
ฉัน…โดดเดี่ยวด้วยแรงผลักดันจากตัวเอง

 


มัตสึอิ เรนะ โฟโต้บุ๊ค Hemeretto